Uthusprosjektets Bildegalleri
Bilder fra våre siste prosjekter
ALLE    BRØNNKASSE    TAUBANEBUKK    HAUGAGLØTTEN    HIORT-KAPELLET    VÆRSTASJONEN    HØYLAUE   

 

Alle bilder © 2012-2015 Uthusprosjektet.
Ta kontakt med Uthusprosjektet dersom du har spørsmål rundt bildebruk. Andre bilder er her gjengitt med tillatelse eller der bildet har falt i det fri (offentlig eiendom/public domain). Du finner flere bilder i tilknytning til Røroshistorien og gamle bygninger hos Riksantikvarens Fotoweb samt Rørosmuseets Samlinger hos Digitalt Museum.
Sorter galleri etter:
Visning:
Brønnkasse under gjenoppbygging
Brønnkasse under gjenoppbygging I Rasmusgården på Røros. Foto: Uthusprosjektet, 2014
Brønnkasse før gjenoppbygging
Brønnkasse før gjenoppbygging I Rasmusgården på Røros. Foto: Uthusprosjektet, 2014
Brønnkasse før gjenoppbygging
Brønnkasse før gjenoppbygging I Rasmusgården på Røros. Foto: Uthusprosjektet, 2014
Brønnkasse etter gjenoppbygging
Brønnkasse etter gjenoppbygging I Rasmusgården på Røros. Foto: Uthusprosjektet, 2014
 Planken før istandsetting
Planken før istandsetting Planken i Haugagløtten på Røros. Foto: Uthusprosjektet, 2012
Planken etter istandsetting
Planken etter istandsetting Planken i Haugagløtten på Røros. Foto: Uthusprosjektet, 2012
Forstøtningsmuren under gjenoppbygging
Forstøtningsmuren under gjenoppbygging Forstøtningsmuren i Haugagløtten på Røros. Foto: Uthusprosjektet, 2012
Planken etter istandsetting
Planken etter istandsetting Planken i Haugagløtten på Røros. Foto: Uthusprosjektet, 2012
Ny taubanebukk under konstruering
Ny taubanebukk under konstruering Taubanebukk ved Messingtjønna. Foto: Uthusprosjektet, 2013
Ny taubanebukk heises på plass
Ny taubanebukk heises på plass Taubanebukk ved Messingtjønna. Foto: Uthusprosjektet, 2013
Taubanebukken etter ferdigstilling
Taubanebukken etter ferdigstilling Taubanebukk ved Messingtjønna. Foto: Uthusprosjektet, 2013
Gammel taubanebukk
Gammel taubanebukk Taubanebukk ved Messingtjønna. Foto: Uthusprosjektet, 2013
Laua før istandsetting
Laua før istandsetting Laue på Østerhaga'an. Foto: Uthusprosjektet, 2012
Treskjæringer i dørblad
Treskjæringer i dørblad Inngangen til Hiort-kapellet. Foto: Uthusprosjektet, 2012
Dørblad under istandsetting
Dørblad under istandsetting Inngangen til Hiort-kapellet. Foto: Uthusprosjektet, 2012
Råteskader i dørblad
Råteskader i dørblad Inngangen til Hiort-kapellet. Foto: Uthusprosjektet, 2012
Værstasjonen etter istandsetting
Værstasjonen etter istandsetting Værstasjonen på Røros. Foto: Uthusprosjektet, 2012
Gammel plassering for værstasjonen
Gammel plassering for værstasjonen Værstasjonen på Røros. Foto: Uthusprosjektet, 2012
Gammel plassering for nedbørsmåler
Gammel plassering for nedbørsmåler Værstasjonen på Røros. Foto: Uthusprosjektet, 2012
Værstasjonen under flytting
Værstasjonen under flytting Værstasjonen på Røros. Foto: Uthusprosjektet, 2012
Værstasjonen under istandsetting
Værstasjonen under istandsetting Værstasjonen på Røros. Foto: Uthusprosjektet, 2012
Nedbørsmåler under istandsetting
Nedbørsmåler under istandsetting Værstasjonen på Røros. Foto: Uthusprosjektet, 2012
Fundament for nedbørsmåler
Fundament for nedbørsmåler Værstasjonen på Røros. Foto: Uthusprosjektet, 2012
Værstasjonen under flytting
Værstasjonen under flytting Værstasjonen på Røros. Foto: Uthusprosjektet, 2012
Dør før istandsetting
Dør før istandsetting Inngangen til Hiort-kapellet. Foto: Uthusprosjektet, 2012
Laua før kollaps
Laua før kollaps Laue på Østerhaga'an. Foto: Uthusprosjektet, 2012
Laua etter istandsetting
Laua etter istandsetting Laue på Østerhaga'an. Foto: Uthusprosjektet, 2012
Laua under gjenoppføring
Laua under gjenoppføring Laue på Østerhaga'an. Foto: Uthusprosjektet, 2012