Brønnkassen Rasmusgården

 

Brønnkassen Rasmusgården, Bergmannsgata 9.
Brønner i ulike varianter finner vi i flere av gårdsrommene på Røros. Der ble vannet henta for det daglige virke i gårdsdrift og husholdning.

Klikk her for flere bilder

Om man tar en vandring rundt i sentrumsgårdene vil man finne flere brønner som fortsatt har sitt opprinnelige utseende fra den tiden de var i bruk. Det finnes flere typer overbygninger for brønnene. Noen har lafta kasser i enkelt laft med hengsla lokk, mens andre har bordkledde hus med dør. De fleste har sveiv og trommel med kjetting for å heise vannbøtta ned i brønnen.

Brønnene er som oftest meget fint utført i murt naturstein. Det er både brukt skifrig stein og bearbeidet naturstein, der buen i brønnen er hogget ut i steinene.

Muntlige kilder opplyser ofte om at brønnene ble murt i løpet av vinteren, og det var frosten som «gikk foran» og sikret bakken, slik at de kunne gå så dypt som de gjorde. For å hindre at brønnene kollapset under gravearbeidet ble det også satt opp tre forskalinger før murarbeidet kom i gang. Flere av brønnene i Røros sentrum er målt til en dybde på 10-12 meter.

Brønnkassen som er istandsatt befinner seg i Rasmusgården, som eies av Fortidsminneforeningen. Det er en enkel konstruksjon med 2 laftede kvarv i 5" tømmer, gjæra sammen i hjørnene. Lokket på kassen er skrådd for at vannet skal kunne renne av. Det er brukt kraftige handsaga bord til toppramme og lokk på brønnen. Noe av det nye tømmeret er handskantet med øks og noe er kløvd fra rundstokk. Lokket er kopiert og hengsla på plass med de originale hengslene.

 

Informasjon om Brønnkassen

Sted
RØROS
Type
Brønnkasse
Vernestatus
Ingen
Byggmester
Ukjent
Datering
Ukjent