Værstasjonen

 

Klima, temperatur og nedbør har til alle tider vært viktige komponenter i fortellingene om Røros. Den første som gjorde systematiske observasjoner av været på Røros var cand. jur. Lars Thurman i perioden 1862-1869.

Klikk her for flere bilder

Den første værstasjonen på Røros ble opprettet av Det Norske Meteorologiske Institutt i 1871. Fra da av ble det gjort registreringer av lufttrykk, temperatur, fuktighet og vind tre ganger om dagen. Stasjonen var først plassert i bergskrivergården, hus nr. 15, senere hos apoteker I. Nielsen, inntil den i juli 1879 fikk sin permanente plassering på Røros stasjon.

Dagens værstasjon består av en nedbørsmåler og et lite hus på stativ, med diverse instrumenter for måling av temperatur og luftfuktighet. Stasjonen har vært plassert på sørsiden av jernbanesporene, på baksiden av tidligere Røros bruk.

Da Uthusprosjektet gikk i gang med istandsettingsarbeidet var stasjonen preget av manglende vedlikehold gjennom flere år. Malingen på tre og metallkomponenter var avflasset, og det var rustskader flere steder på metalldelene. I forbindelse med istandsettingen ble det bestemt å gi stasjonen en mer synlig plassering på stasjonsområde. Ny plassering ble på vestsiden av stasjonsbygningen, i utkanten av den gamle stasjonsparken. Ved hjelp av jernbaneverket ble stativet for huset flyttet til den nye plasseringen, mens huset og nedbørsmåleren ble fraktet til verksted for istandsetting. Rustskader har blitt utbedret og alle bestanddelene i værstasjonen har blitt malt opp. Etter istandsetting har komponentene blitt remontert på ny plassering.

 

  Kilde
«Rørosboka bind nr. 1»
Thor Werner Johannesen: Klimaet på Røros 1942: 73

 

Informasjon om Værstasjonen

Sted
RØROS
Type
Værstasjon
Vernestatus
Ingen
Byggmester
Ukjent
Datering
Ukjent